Retourbeleid

Retourneren

Ben je niet tevreden met je bestelling? Dat kan en is enorm jammer! Bij DG Creations kunnen alle onbedrukte producten worden geretourneerd. Je kan binnen 14 dagen contact opnemen met DG Creations en het artikel retourneren. Voeg bij de retourzending een print van de orderbevestiging mee. Het bedrag (inclusief verzendkosten van de heenzending), wordt binnen 14 dagen na ontvangst van je retourzending verwerkt via het betaalmiddel waarmee je de bestelling hebt gedaan. Dit zal gebeuren zodra DG Creations het artikel retour heeft ontvangen of indien je kunt aantonen dat dit is teruggestuurd. De kosten voor het terugzenden zijn voor jouw rekening.

 

Retourneren is niet mogelijk wanneer:

• Het product is voorzien van een bedrukking.
• Het product gebruikt en/of gewassen is.
• De gebruik instructies niet zijn opgevolgd.
• Je zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen.

 

Niet tevreden?

DG Creations streeft naar 100% tevredenheid. Om hier zo goed mogelijk aan te voldoen, vragen wij je contact met ons op te nemen wanneer je niet tevreden bent met je bestelling. DG Creations ontvangt graag het ordernummer en een omschrijving van de klacht. Betreft het een zichtbare klacht, dan is een foto ook handig om mee te sturen van het desbetreffende product. Neem contact op met DG Creations via hallo@dgcreations.nl.

 

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen voor onbedrukte producten. Onbedrukte producten bestaan uit producten die op geen enkele wijzen zijn voorzien van een persoonlijke bedrukking of tekst die door de consument zelf zijn ingegeven. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je DG Creations via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat DG Creations op de hoogte is gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij heeft aangetoond dat je de goederen teruggezonden hebt, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Je bent op tijd wanneer je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Echter je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de mail.